Is plantenveredeling essentieel voor een duurzame landbouw en tuinbouw? maart 29, 2018

Plantenveredeling heeft de afgelopen eeuwen in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van landbouw, tuinbouw en sierteelt. De verbetering van planten maakte het mogelijk te voldoen aan de eisen van consumenten en een hoogproductieve, duurzame land- en tuinbouw en voedselproductie te realiseren. Doordat we steeds beter zijn gaan begrijpen hoe de natuur werkt, beschikken plantveredelaars vandaag de dag over een groot aantal technieken, onder andere op moleculair niveau en voor de analyse van grote hoeveelheden gegevens. Hiermee kunnen zij traditionele plantverbeteringsprocessen versnellen die anders jaren langer zouden duren.

Bron: https://plant-kracht.nl/