Branche Nieuws

Tweet van ChemCom – Hoe maken we Groningen tot voorloper in de omschakeling naar duurzame energie?

24 januari 2019

Hoe maken we Groningen tot voorloper in de omschakeling naar duurzame energie en grondstoffen als basis voor de chemie en de maakindustrie? ChemCom Industries presenteerde tastbare...

Lees meer

Bodembiodiversiteit van groot belang voor landbouwproductie.

14 juni 2018

“Bodembiodiversiteit is een onderschatte productiefactor”. Het is de stellige opvatting van dr. ir. Gera van Os. Zij is lector duurzaam bodembeheer op het Aeres College in...

Lees meer

Cordoba, Jorba en Geron drie nieuwe Vandinter Semo rassen bladrammenas op aanbevelende rassenlijst (CSAR).

04 juni 2018

Half mei werd de nieuwe rassenlijst van groenbemesters van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) bekendgemaakt. In totaal zijn acht nieuwe rassen bladrammenas opgenomen. Vandinter Semo...

Lees meer

KENNIS & EXPERTISE

Bert-Jan van DinterDirecteur
30 november 2018

Vandinter Semo brengt Aaltjesalmanak uit.

Groenbemesters worden meer en meer omarmd als duurzame bestrijder voor aaltjes. Een visie die Vandinter Semo reeds vele jaren uitdraagt. Om duidelijkheid te ...

07 september 2018

Groninger Ondernemersprijs motiveert nominatie Vandinter Semo

De roep naar duurzame landbouw wordt steeds sterker. Vandinter Semo speelt daarin een belangrijke rol. Het bedrijf veredelt groenbemesters die -in plaats van ...

23 augustus 2018

Vandinter Semo nodigt u uit voor De Groenbemestersdag – 29 augustus 2018

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning ...

Meer deskundigheid voor telers in ons expertise centrum

Aaltjes vormen een ware plaag voor veel voorkomende gewassen. Bij aantasting door aaltjes wordt een aanzienlijke schade veroorzaakt door opbrengstverlies. Het besef dat groenbemesters effectief ingezet kunnen worden als bestrijder van aaltjes wordt gelukkig alsmaar populairder. Vandinter Semo spant zich in om een relevant aanbod groenbemesters te kunnen aanbieden als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen.

Welke aaltjes wilt u bestrijden? Meer over bestrijding

onze rassen

Groenbemesters

In het rendementsdenken zijn groenbemesters niet altijd een eerste keuze. Want of het nu gaat om bodemverbetering of om bestrijding van aaltjes en andere bodemgebonden ziektes, zijn er chemische oplossingen die in eerste instantie betere resultaten realiseren. In eerste instantie, zeggen we met klem. Want het duurzaamheidsdenken en het streven naar een verantwoorde en optimale bodemkwaliteit maakt groenbemesting een serieus alternatief voor bemesting en bestrijding. Vandinter Semo heeft een sterke reputatie als specialist op het gebied van groenbemesters.

Bekijk een overzicht van onze rassen