GOED OM TE WETEN ...

wat4

Kwaliteitsgarantie

Vandinter Semo streeft altijd weer naar de allerhoogste kwaliteit zaaizaad. In het eigen laboratorium controleren we daarom zowel alle inkomende als uitgaande zaden. Daarbij aarzelen we niet om externe erkende instanties in te huren voor controles en accreditaties. Vandinter Semo beschikt voor verschillende onderdelen over accreditaties, waarborg hiervan gebeurt onder andere door de NAK, GMP+ certificering en SKAL certificering.


wat5

Maatwerk zaadproductie in kleine hoeveelheden

Flexibiliteit is één van de uitgesproken toegevoegde waardes van Vandinter Semo. Op verzoek kunnen wij dan ook kleine arealen van land- en tuinbouwzaden produceren. In de praktijk betreft dit vaak uitgangsmaterialen van nieuwe rassen. Opdrachtgevers vertrouwen daarbij op de onderscheidende expertise van Vandinter Semo.


De teelt van spinaziezaad

Nederlandse kwekers hebben een reputatie wanneer het gaat om de teelt van spinaziezaad. Dat is te danken aan klimaat, bodemgesteldheid, bestrijding van ziektes en de jarenlange kennis en expertise. Vandinter Semo is een gewaardeerde partner voor kwekers van spinaziezaad die optimaal willen profiteren van deze kennis.


wat6

Innovatief met haver

Vandinter Semo onderscheidt zich door in te spelen op veranderingen in de markt. Sommigen noemen het innovatief, bij Vandinter Semo noemen we dit markt- en klantgericht handelen. Eén van de ‘innovatie’speerpunten is de wijze waarop wij actief zijn als aanbieder van glutenvrije haver. Daarvoor hebben we een uniek teeltprogramma opgesteld en verwerken we de haver met op maat gemaakte zaadschoningsmachines. De garantie voor 100% glutenvrij.


Uitbreiding van zaaizaadteelt-areaal!

Vandinter Semo produceert Engels raaigras, Roodzwenk, Italiaans raaigras en Westerwolds. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van zaaizaadteelt? Aarzel niet en neem contact op met een van onze landbouwkundigen. U kunt ook bellen of mailen naar 0597 59 1233 / info@vandintersemo.nl

De voordelen van zaaizaadteelt in uw bouwplan?

* een aantrekkelijk rendement
* geen extra investering vereist
* verbetert structuur van de grond
* werkt zeer gunstig voor opbrengst van volggewassen
* past goed in vruchtwisseling

 


Telersinfo

De Nederlandse teeltprestaties zijn wereldwijd bekend en geroemd. Dat hebben we te danken aan unieke teeltcondities, maar vooral ook aan het vakmanschap van de Nederlandse teler. U dus! Bij Vandinter Semo staat een team ven teeltexperts klaar om u als teler bij te staan. Met een flinke dosis ervaring, met kennis en met oprechte betrokkenheid. Alles erop gericht om de opbrengst per hectare te optimaliseren. Want daar wordt ook u als teler beter van.

Voordelen voor telers bij Vandinter Semo

* professionele teeltbegeleiding door eigen teeltdeskundigen;
* ruime keuze uit rassen;
* efficient georganiseerd transport van teler naar zaaibedrijf;
* gegarandeerde afzet / Vandinter Semo heeft geen eigen voorraden;
* continuering van zaaizaadteelt.

Samenwerken met Vandinter Semo?ATV-L en Vertrouwenscommissie

Vandinter Semo biedt haar telers een solide vermeerderingscontract waarbij afrekening geschiedt op basis van te voren vastgestelde prijzen. Voor alle vermeerderingsovereenkomsten gelden de Algemene Voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van Landbouwgewassen (ATV-L). Tevens is een vertrouwenscommissie nadrukkelijk betrokken bij de eindafrekening.