Vandinter Semo zoekt 100 nieuwe graszaadtelers juni 8, 2017

Vandinter Semo heeft al jarenlang een loyale samenwerkingsrelatie met zo’n 400 telers.
Dankzij een toenemende vraag naar hoog kwalitatief Engels raaigras met hoge kiemkracht en het feit dat Vandinter Semo meer licentierassen op de markt brengt, zoekt Vandinter Semo extra teeltcapaciteit voor graszaad.
Om preciezer te zijn. Er is behoefte aan zo’n 100 nieuwe graszaadtelers die een capaciteit van 1000 hectare graszaad dienen te garanderen.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Vandinter Semo: info@vandintersemo.nl