Vandinter Semo positief over toename weidegang december 22, 2017

Maar liefst 80% van alle melkveehouders past een vorm van weidegang toe in het bedrijf. Een aansprekend succes voor de Duurzame Zuivelketen die als initiatiefnemer een convenant heeft opgesteld om meer koeien naar buiten te krijgen. Inmiddels heeft een groot aantal partijen als overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties dit convenant ondertekent.
Vandinter Semo is bijzonder positief over de toenemende weidegang. Vooral ook omdat het opnieuw aandacht geeft aan de kwaliteit van het grasland.

De groei van het aantal weidegangers is vooral te danken aan melkveebedrijven die voor het eerst hun koeien de wei in sturen. Honderden nieuwe melkveebedrijven besloten dit jaar hun koeien buiten te laten lopen nadat zij hun vee eerder nog het hele jaar door op stal hielden. Het feit dat zuivelondernemingen een premie uitkeren voor weidemelk (door toenemende vraag naar weidemelk bij supermarktketens) helpt daar natuurlijk bij.

Met de groeiende populariteit van weidemelk wordt gras als voedingsbron opnieuw belangrijk. Bij Vandinter Semo herkent men dit aan de belangstelling voor haar nieuwe grasras AberGain. Dit hoog scorende grasras blinkt uit in smakelijkheid door het aanwezige hoge suikergehalte.

De Duurzame Zuivelketen (samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland) drukt het niveau van weidegang uit in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dat percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL, de ketenorganisatie in de zuivelsector, aan de hand van geborgde gegevens van veertien individuele zuivelondernemingen, die de melk verwerken van de melkveebedrijven in Nederland.