Cordoba, Jorba en Geron drie nieuwe Vandinter Semo rassen bladrammenas op aanbevelende rassenlijst (CSAR). juni 4, 2018

Half mei werd de nieuwe rassenlijst van groenbemesters van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) bekendgemaakt. In totaal zijn acht nieuwe rassen bladrammenas opgenomen.
Vandinter Semo is verheugd om met drie goede bladrammenas rassen vertegenwoordigd te zijn. Het gaat om Cordoba, Jorba en Geron.

Klik hier om het CSAR persbericht te kunnen bekijken.