Bodem is veruit belangrijkste factor voor teeltresultaat. november 27, 2017

Telers geven aandacht aan verkeerde prioriteiten.

Wanneer nieuwe granen ingezaaid dienen te worden, wordt met aandacht gekeken naar opbrengst. Toch lijkt het erop dat de aandacht uitgaat naar die factoren die niet het meest bepalend zijn voor een optimale opbrengst. Want zelfs de allerbeste telers benutten volgens resultaten uit de graanteeltcompetitie van 2017 niet meer dan 64% van het mogelijke resultaat. De Engelse teeltwinnaar behaalt een opbrengst van 72% van wat mogelijk is. Een recept voor een perfecte teeltopbrengst blijkt er niet te zijn. Toch is één zaak wel duidelijk. Hoe beter de bodemkwaliteit, hoe beter de opbrengst. Een conclusie die voor alle gewassen relevant is.

Bert-Jan van Dinter van Vandinter Semo is er duidelijk over. “Veel akkerbouwers en loonwerkers staren zich blind op de kwaliteiten van de verschillende rassen. ‘Gewasopbrengst’ lijkt nog daarbij altijd een magnetische uitwerking te hebben. Terwijl de echte winst te behalen is in een beter bodembeheer. Het is te vergelijken met de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel, waarbij je kijkt naar de hoge rendementswaarde, terwijl je ondertussen alle ramen en deuren open laat staan. De echte winst is dan het sluiten van deuren en ramen”, aldus de Vandinter Semo directeur.

Vandinter Semo pleit al jarenlang voor een goed bodembeheer en ontwikkelt groenbemesters die een significante bijdrage leveren aan een betere bodem.

Lees hieronder het artikel van Leo Tholhuijsen in Boerderij over ‘bodembeheer als sleutel voor een beter teeltrendement’.

VDS nieuws nov 17