Vandinter Semo werkt mee aan innovatieproject Slakkenweer. maart 13, 2017

Vandinter Semo heeft een reputatie als het gaat om organische bescherming van gewassen. De ervaring in het veredelen van vanggewassen heeft ertoe geleid dat Vandinter Semo een serie aan natuurlijke aaltjesbestrijders aanbiedt.
Toen Vandinter Semo werd benaderd om deel te nemen aan het innovatieproject ‘Slakkenweer’, waren wij graag bereid om volledige medewerking te verlenen.
Slakkenweer is een initiatief van het bedrijf Chilopod waarbij een biologische zaadcoating op basis van aardappelzetmeel wordt ontwikkeld. Deze beschermende zaadcoating wordt aangebracht op verschillende graan- en haverzaden met als hoofddoel slakkenvraat tegen te gaan. De eerste proeven zijn reeds opgestart.

Landbouwzaden (tarwe, mais) worden al meerdere decennia behandeld met chemische coatings ter bescherming van het zaadgoed tegen bijvoorbeeld vraat door dieren of schimmelvorming. Echter, tegen vraat door slakken bestaat geen werkend middel in de vorm van een beschermend coatinglaagje om het zaad. Projectpartners hebben op laboratoriumschaal experimenten uitgevoerd met biologische middelen die als werkzame stof en als hechtstof (coating) op zaad kunnen worden aangebracht en hebben dit vervolgens getest op een populatie slakken. Daarbij zijn twee biologische middelen gevonden die, toegebracht op het slakkenvoer, door slakken niet worden gegeten. In het project wordt gekeken op welke wijze deze biologische coating vervolgens in de praktijk geproduceerd en toegepast kan worden.

 

Het beoogde resultaat?

Met het project willen de partners de wijze van bio raffinage (het productieproces) ontwikkelen voor het maken van een slakwerende zaadcoating. Daarnaast willen de partners de hechting van de coating op tarwezaad onderzoeken, om zo de receptuur van de coating te kunnen optimaliseren. En tenslotte willen de partners de werking van de coating vaststellen door gebruik van de behandelde tarwe in de praktijk bij akkerbouwers.

Het project Slakkenweer wordt gesubsidieerd vanuit de noordelijke subsidieregeling VIA, waarvan de financiering mede verzorgd wordt door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.
In het project Slakkenweer wordt een zaadcoating ontwikkeld die moet voorkomen dat door akkerbouwers gezaaid graan wordt opgegeten door slakken. Deze coating is volledig biologisch van samenstelling. In het project wordt gekeken naar de productiemethode en de effectiviteit van het middel. Het doel is om te komen tot een product dat zaad beschermt tegen slakkenvraat, slakken worden dus niet gedood, en dat geen belasting vormt voor het milieu.