Optimale aaltjesbestrijding met specifieke cruciferen-rassen. juni 26, 2017

Schiet u met hagel? Of liever met scherp?

De vraag naar cruciferen (groenbemesters) neemt nog steeds toe. Een goede zaak. Want naast bestrijding van aaltjes worden ook de positieve effecten van groenbemesters op de bodemgesteldheid meer en meer herkend. Echter, met dit groeiend besef lijkt het hoofddoel – bestrijding van aaltjes – soms ondergeschikt bij de keuze van het cruciferen-ras. Zo zien wij namelijk dat in de praktijk regelmatig een voorkeur wordt gegeven aan een combinatie van rassenmengsels dan aan specifieke rassen.

Bij de veredeling van cruciferen-rassen letten we bij Vandinter Semo vooral op de specifieke aaltjesbestrijdende eigenschappen. Het resultaat is een assortiment aan cruciferen-rassen die gekenmerkt worden door optimale bestrijdingseigenschappen voor specieke aaltjes. Toch zien we in de praktijk dat akkerbouwers en loonwerkers in veel gevallen mengsels van verschillende rassen inzetten. Waarschijnlijk met de gedachte dat een mengsel een breder bereik heeft in de bestrijding. Het effect is echter vaak tegenovergesteld. Een breder bereik betekent namelijk ook een minder krachtige bestrijding. Het vergelijk met ‘schieten met hagel’ is dan ook op z’n plaats.

De visie van Vandinter Semo is gebaseerd op het zo krachtig mogelijk bestrijden van aaltjes, met de wetenschap dat aaltjes zeer lokaal gebonden zijn. Zo hebben we verschillende cruciferen-rassen met elk hun eigen en unieke aaltjesbestrijdende eigenschap. De ervaring leert dat dit de optimale bestrijding oplevert. De consequentie is wel dat met grotere nauwkeurigheid bekeken dient te worden welk aaltje bestreden dient te worden en welk gewas het risico op aaltjes loopt.

Hier vind u een helder overzicht