Vezelhennep in één oogopslag!

Vezelhennep is al jarenlang een goede aanvulling in het veenkoloniale bouwplan. Bemesting volstaat in de vorm van organische mest. Vezelhennep zorgt voor een duidelijke grondverbetering, waardoor volggewassen als suikerbieten een goede start hebben. Het gebruikelijke zaaimoment van vezelhennep is eind april en begin mei, afhankelijk van bodemtemperatuur en vochtigheid. De oogst vindt plaats in de augustusmaand waarbij de gesneden stengels nog enkele weken op het veld blijven liggen voor droging. Het uiteindelijke ‘stro’ wordt in balen geperst.

Vandinter Semo heeft dankzij intensieve samenwerking met Wageningen Universiteit al vele jaren een veredelingsprogramma voor vezelhennep. Als eerste ras is hieruit voortgekomen: Chameleon. Een vroeg ras met een goede vezelkwaliteit. Chameleon is sinds kort vervangen door drie nieuwe rassen: Markant, Marcello en Ivory.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Vezelhennep

 • Zaaitijdvanaf half april, Vezelhennep wordt op een rijafstand gezaaid van 12,5 of 25 cm.
 • Zaaizaadhoeveelheidafhankelijk van kiemkracht ongeveer 25-30 kg per ha. Hoe groter de zaaidichtheid, hoe fijner de vezel. Voor hoogwaardige vezels kunnen zaaidichtheden tot 80 kg zaad per ha gebruikt worden.
 • Onkruidbestrijdingvanaf half augustus kan vezelhennep worden geoogst.
 • Bemesting120 kg N/ha, 50 kg P2O5/ha en 160 kg K/ha.