Quinoa in één oogopslag!

Quinoa wordt gezaaid van eind maart tot begin mei. Afhankelijk van weersomstandigheden kan quinoa geoogst worden tussen eind augustus en eind september. Het quinoa zaad is fijn van structuur en in formaat te vergelijken met graszaad. Quinoa kan geoogst worden met een ‘combine’ die ook ingezet wordt voor de oogst van granen en grassen. Aangezien onkruidbestrijding op mechanische wijze – schoffelen – is aan te bevelen, dient quinoa ingezaaid te worden op een rijenafstand van minimaal 25cm. Voor bemesting dient uitgegaan te worden van 120-180 kg N (stikstof en kali) per hectare om een aantrekkelijke opbrengst te halen. Een opbrengst van minimaal 3 ton per hectare is te verwachten. Echter, de teelt van quinoa staat nog zodanig in de kinderschoenen dat een stabiele opbrengstindicatie nog niet is af te geven.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Quinoa

 • ZaaitijdGrondtemperatuur moet 10 graden zijn.
 • Zaaizaadhoeveelheid10 kg per ha
 • Bloeitijdeind juni tot half juli
 • Onkruidbestrijdingeggen voor opkomst. Quinoa ontwikkelt zich snel en heeft na opkomst het veld snel dicht.