Raketblad in één oogopslag!

Raketblad moet vroeg worden gezaaid, liefst in mei, om zijn werk als groene grondontsmetter goed te kunnen doen. Het zaad is zeer fijn. Het zaaibed moet daarom ondiep, vlak en fijn zijn, en het zaad moet licht worden aangedrukt. Vandinter Semo geeft het zaad standaard een voorbehandeling voor een vlottere kieming.

Eind augustus wordt het gewas op 25 cm hoogte afgemaaid of geklepeld om zaadvorming te voorkomen. Het gewas loopt hierna opnieuw uit. Vlak voor het onderwerken wordt het gewas opnieuw geklepeld. Raketblad kan veel massa maken. Een goed ontwikkeld gewas levert 10 ton drogestof per hectare op. Tot nu toe heeft raketblad weinig last van aardappelziektes. Over het algemeen blijft het gewas gezond en kan het eind oktober worden ondergewerkt. Komt Phytophthora voor dan is het beter om het gewas begin september om te ploegen. De rol van raketblad in de verspreiding van Alternaria is beperkt. chemische onkruidbestrijding is goed mogelijk maar niet alle herbiciden met een toelating in aardappelen zijn geschikt/toegelaten.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Raketblad

 • Zaaitijdna half mei. 0,5 tot 1 cm diep met een grondtemperatuur van minimaal 10 graden.
 • Zaaizaadhoeveelheid3 kg/ha; 20/ha (inclusief vulmiddel)
 • Bloeitijdeind augustus
 • Onkruidbestrijdingdirect na zaai, voor opkomst lage dosering Roundup. Na opkomst bij goed ontwikkeld gewas maximaal 30 gram Titus per hectare. Spuit meerdere keren in een lage dosering in overleg met uw adviseur.
 • Bemesting100 kg N/ha in het voorjaar, 50 kg N/ha eind juli
 • Rijenafstand10-15 cm
 • Quattro

  Quattro heeft een vroege en snelle beginontwikkeling.

 • Domino

  Goede resistentie. Geeft optimaal resultaat op lichte grond.

 • Pion

  Goede resistentie. Speciaal ontwikkeld voor de teelt op kleigrond. Pion groeit snel door na kieming. Twee maanden na het zaaien heeft het gewas het veld dicht.