Japanse haver in één oogopslag!

Japanse haver is een ideale groenbemester die ingezet kan worden voor de bestrijding van de wortellesieaaltje. Japanse haver kenmerkt zich door een snelle beginontwikkeling en een aanzienlijke bladmassa. De zaaitijd van Japanse haver is van april tot september en is geschikt voor alle gronden. Overigens is het ras vorstgevoeliger dan gewone granen, dus daar dient rekening mee gehouden te worden. Exito, de Japanse haver van Vandinter Semo is NAK gekeurd en gegarandeerd vrij van wilde haver. De zaaihoeveelheid bedraagt 60kg tot 80kg per hectare.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Japanse haver

 • Zaaitijdapril – september
 • Zaaizaadhoeveelheid80 – 100 kg/ha
 • Zaaidiepte1 – 2 cm
 • Bemesting60 kg N/ha
 • Exito

  Het ras kenmerkt zich door een snelle groei en een massale wortelontwikkeling. Inzaaien vanaf april to eind september.