Gele mosterd in één oogopslag!

Gele mosterd is een vlotte groeier die de grond snel bedekt. Onder gunstige omstandigheden produceert het gewas in korte tijd een grote hoeveelheid organische stof. Dat maakt het uitermate geschikt voor late zaai, tot in september. Gele mosterd maakt een stevige penwortel die diep in de bodem doordringt. Het gewas bloeit snel maar geeft bij herfstzaai geen zaadopslag.

Meestal is een voorbewerking nodig om het lange gewas goed te kunnen onderploegen. Ploegen na de winter kan zonder voorbewerking. De plant vriest in de winter kapot. Gele mosterd is sterk vatbaar voor knolvoet. Daarom is de groenbemester minder geschikt voor een bouwplan met koolsoorten.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Gele mosterd

 • ZaaitijdAugustus - September
 • Zaaizaadhoeveelheid25-30 kg per ha
 • Bemesting50 kg N per ha
 • Cezanne
 • Brilliant (BcA 2)

  BcA 2 resistent, staat op de Duitse Rassenlijst. Opvallend ras met rond, weinig ingesneden blad. Heeft een zeer goede beginontwikkeling en een geringe neiging tot bloeien. Heeft een zeer goede stevigheid.

 • Emergo (BcA 2)

  BcA-2 resistent. Was in 1984 het eerste ras op de Nederlandse Rassenlijst met een resistentie tegen bietencysteaaltjes. Het ras geeft een snelle bodembedekking en bloeit relatief laat.

 • Iris (BcA 2)

  Iris is een ras met een sterke beginontwikkeling. Andere eigenschappen zijn een late bloei en een goede stevigheid.

 • Ludique

  Heeft een matige resistentie tegen bietencyste- aaltjes en geeft een snelle grondbedekking.

 • Venice (BcA 2)

  Venice is het laatst bloeiende ras van de rassenlijst. Het beschikt verder over een goede stevigheid en kenmerkt zich door een zeer snelle grondbedekking.

 • Sarah

  Sarah is niet resistent tegen aaltjes. Staat in 2011 nieuw op de Duitse Rassenlijst. Ras met een uniek bladtype. Heeft een zeer  goede begin-ontwikkeling, weinig neiging tot bloeien en is zeer stevig.