Bruine mosterd in één oogopslag!

Bruine (Sarepta) mosterd wordt ingezaaid in het vroege voorjaar en is bij uitstek geschikt voor biofumigatie – de organische bestrijding van nematoden (aardappelcysteaaltjes). Dit is te danken aan de hoge concentraties van glucosinolaten. De glucosinolaten zetten zich om in giftig gasvormig isothiocyanaat dat vrijkomt wanneer de planten beschadigd raken. Het is dus zaak om de mosterdplant in de bodem te verwerken terwijl de bodem verdicht dient te worden. Op deze wijze kan biofumigatie bijdragen aan een verlaging van aardappelcysteaaltjes.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Bruine mosterd

 • Zaaitijdapril – mei, augustus – november. Bij late zaai niet meer inwerken.
 • Zaaizaadhoeveelheid10 – 12 kg/ha
 • Bemesting120 kg N/ha
 • Scala

  Scala kenmerkt zich door een snelle groei en een hoog gehalte aan glucosinolaten.