Bladrammenas in één oogopslag!

Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en kan vooral bij een ruim stikstofaanbod hoge droge- stofopbrengsten geven. Het gewas verdraagt de eerste nachtvorsten goed waardoor het vrij lang doorgroeit.

Bladrammenas kan zowel in het voor- als najaar gezaaid worden. De voorjaarszaai richt zich op de bestrijding van het bietencysteaaltje. Wanneer het gewas voor driekwart in bloei staat, moet het worden afgemaaid op 25-30 cm hoogte. De planten lopen dan opnieuw uit.

Bladrammenas is een van de weinige kruisbloemigen die niet vatbaar is voor knolvoet. Het gewas kan daarom zonder bezwaar worden geteeld in een bouwplan met kool. Wel kan het koolmotje zich in bladrammenas ver- meerderen. De bladrammenas zelf ondervindt hier geen schade van.

Sommige bladrammenasrassen bezitten een resistentie tegen Alternaria. Het gaat hier om Alternariasoorten die ook in andere kruisbloemigen voorkomen zoals kool en koolzaad. Op Alternariasoorten die bijvoorbeeld peen en aardappelen aantasten heeft bladrammenas geen effect.

Sinds 2009 zijn rassen beschikbaar met resistentie tegen Meloidogyne chitwoodi. Enkele rassen zijn dubbel resistent (M. chitwoodi en bietencysteaaltjes).

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

 • Aardappelen
 • Suikerbieten
 • Tarwe
 • Uien
 • Wortelen
 • Kool
 • Schorseneer
 • Spinazie

Teeltadvies Bladrammenas

 • Zaaitijd in het voorjaarapril - mei
 • Zaaitijd in het najaarjuli - augustus
 • Zaaizaadhoeveelheid25-30 kg per ha
 • Bemestingop kleigrond 50 kg N/ha, op zandgrond is vaak voldoende N aanwezig voor een geslaagd gewas.
 • Evergreen (BcA 2) *nieuw

  Met BcA 2-resistentie. Bloeit extreem laat, zeer geschikt voor uitzaai na bloembollen. Kan lang op het veld blijven staan.

 • Arrow (BcA 2)

  Met BcA 2-resistentie. Een laat bloeiend gewas, geeft een vlotte grondbedekking.

 • Cordoba, Geron en Jorba

  Cordoba, Geron en Jorba, onze nieuwe topper onder de bladrammenas.

 • Image (BcA 1)

  Met BcA 1 resistentie. Kenmerkt zich door een late bloei en een lange vegetatieve groei. Het ras heeft een hoge drogestofopbrengst en geeft een vlotte grondbedekking.

 • Respect (BcA 1)

  Met BcA 1 resistentie. Bloeit zeer laat. Respect is het ras met de allerlaatste bloei. Respect geeft de hoogste afbraak van bietencysteaaltjes (tot meer dan 90%). Heeft een diepe, intensieve beworteling.

 • Valencia (dubbel resistent)

  Met BcA 2 – en een M.chitwoodi-resistentie. Uniek in zijn soort. De enige bladrammenas met naast een BcA 2 resistentie een meervoudige Meloidogyne resistentie. Bestrijdt zowel M. chitwoodi als M. incognita als M. fallax. Het ras is zeer stevig, heeft een hoge drogestofopbrengst en geeft een vlotte grondbedekking. Valencia is in 2011 toegelaten op de rassenlijst.

 • Pina (BcA 2) *nieuw

  Met BcA 2-resistentie. Heeft de allerbeste beginontwikkeling. Geeft daardoor een zeer vlotte grondbedekking. Produceert in een korte tijd veel bladmassa.

 • Splendid

  Met BcA 2-resistentie. Bloeit zeer vroeg. Geschikt voor korte groeiperiodes van 6 -8 weken. Ideaal voor biofumigatie. Maakt in een korte tijd veel biomassa.

 • Tajuna (dubbel resistent)

  Tajuna is een een dubbelresistent ras tegen Melodogyne chitwoodi. Het ras bloeit middenvroeg en beschikt over een goede stevigheid.

 • Melody

  Met een M.chitwoodi-resistentie. Vroeg bloeiende bladrammenas, zeer geschikt voor korte teelten. Zeer snelle beginontwikkeling. Heeft tevens een goede resistentie tegen Meloidogyne javanica en Meloidogyne incognita.

 • Karakter (BcA 2)

  Met een M.chitwoodi-resistentie. BcA 2- resistent ras. Bloeit vrij vroeg. Karakter is resistent tegen het gele en witte bietencysteaaltjes. Bezit ook resistentie tegen Meloidogyne fallax. Het aaltjesdodend effect is vergelijkbaar met zwarte braak.

 • Adam (BcA 2)

  Met BcA 2-resistentie. Bloeit middentijds. Goede beginontwikkeling. Geeft een zeer vlotte grondbedekking.