Verder uitgelicht...

Wortelknobbelaaltjes kunnen vooral schade aanrichten bij aardappel, maïs, peen en schorseneren. Maar ook bij bloementeelt als dahlia’s en gladiolen. De bekendste wortelknobbelaaltjes in Nederland zijn Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne hapla. In Zuid-Europa zijn het vooral Meloidogyne incognita en Meloidogyne javanica die aantasting veroorzaken.

Ziektebeeld

  • van het maïswortelknobbelaaltje: gewas blijft in zijn geheel achter in groei
  • van het maïswortelknobbelaaltje: worstvormige knobbeltjes op de wortels
  • van het maïswortelknobbelaaltje: galvorming op de penwortel
  • van het maïswortelknobbelaaltje: knobbels op peen en aardappelen

Voorkomen van schade

  • bij het maïswortelknobbelaaltje: teel voorafgaand aan een gevoelig gewas een gewas dat geen waardplant is zoals witlof, cichorei, vlas, luzerne, resistente stamslaboon of aardbei
  • bij het maïswortelknobbelaaltje: houd teelten vrij van onkruid
  • bij het maïswortelknobbelaaltje: zorg voor een goede bedrijfshygiëne. Machines zijn een belangrijke besmettingsbron, net als besmet plant- en pootgoed
  • bij het maïswortelknobbelaaltje: kies voor een resistente bladrammenas als groenbemester of houd de grond zwart
  • bij het maïswortelknobbelaaltje: een natte grondontsmetting kan een deel van de besmetting opruimen, maar kan een verkeerde gewas/raskeuze niet compenseren
  • bij het maïswortelknobbelaaltje: bij veel gewassen hebben volvelds toegepaste granulaten een positief effect. Op dalgronden werken ze minder goed. De toelating van granulaten verschilt per gewas