Verder uitgelicht...

Het cysteaaltje krijgt z’n naam afhankelijk van de waardplant waarop het cysteaaltje zich nestelt. De bekendste cysteaaltjes zijn dan ook het bietencysteaaltje en het aardappelcysteaaltje.

Ziektebeeld

 • van het bietencysteaaltje: slapende bieten
 • van het bietencysteaaltje: valplek
 • van het bietencysteaaltje: gewas sluit later
 • van het bietencysteaaltje: vanaf half juni citroenvormige cysten op de wortels
 • van het bietencysteaaltje: de cysten van het witte bietencysteaaltje verkleuren van wit naar bruin, die van het gele bietencysteaaltje van wit via geel naar bruin
 • van het aardappelcysteaaltje: vertraagde groei of een valplek
 • van het aardappelcysteaaltje: vanaf half juni cysten op de wortels van vatbare rassen
 • van het aardappelcysteaaltje: de cysten van Globodera pallida verkleuren naar wit/bruin, die van Globodera rostochienis naar wit/geel/bruin

Voorkomen van schade

 • bij het bietencysteaaltje: doe een soortbepaling, resistente bietenrassen zijn alleen resistent tegen witte bietencysteaaltjes
 • bij het bietencysteaaltje: verruim de vruchtwisseling van gewassen die waardplant zijn zoals suikerbieten, spinazie, koolzaad en vlinderbloemigen
 • bij het bietencysteaaltje: teel een resistent bietenras bij besmetting met witte bietencysteaaltjes
 • bij het bietencysteaaltje: verbouw in een niet-bietenjaar een resistente bladrammenas of gele mosterd, dit zorgt voor een actieve afname van aaltjes
 • bij het bietencysteaaltje: granulaten zijn niet rendabel
 • bij het aardappelcysteaaltje: bestrijd opslag voor half juni
 • bij het aardappelcysteaaltje: controleer het gewas op valplekken en cysten
 • bij het aardappelcysteaaltje: bemonster regelmatig
 • bij het aardappelcysteaaltje: laat een soortbepaling doen bij vondst van één of meerdere cysten
 • bij het aardappelcysteaaltje: kies voor resistente aardappelrassen (rassenlijst)